Photographer: Netwerk24

Photographer in Johannesburg / Fotograaf in Johannesburg

 

Hoofdoel van die pos

 

Netwerk24 is op soek na ’n puik fotograaf met joernalistieke ervaring om uit Johannesburg te werk. Die betrokke fotograaf moet stories uit alle onderwerpsvelde (politiek, misdaad, vermaak, gesondheid, ens.) visueel kan vasvang. Daar sal ook van die fotograaf verwag word om video’s te neem. Die geskikte kandidaat sal sterk nuusfoto’s en -video’s met estetiese waarde lewer. Die fotograaf moet foto’s volgens joernalistieke standaarde kan redigeer. Dit sal ook in kandidate se guns tel as hulle video’s kan redigeer. Die fotograaf moet ’n aanvoeling vir digitale joernalistiek hê. Die geskikte kandidaat sal vinnig en onder druk kan werk. Die persoon moet ook bereid wees om ongereelde ure en oortyd te werk, en sal sommige naweke en op sekere vakansiedae ook aan diens wees.

 

Main Purpose of the Job

 

Netwerk24 is looking for an excellent photographer with experience in journalism to work from Pretoria. The photographer must be able to capture stories from all beats (politics, crime, entertainment, health, etc.) visually. It will also be expected of the photographer to record videos. The suitable candidate will produce newsworthy photos and videos with esthetic value. The photographer should be able to edit photos according to journalism standards. If the candidate can edit videos, it will count in his or her favour. The photographer should have a good understanding of digital journalism. The suitable candidate will be able to work quickly and under pressure. The successful candidate must also be willing to work irregular hours and overtime, as well as on some weekends and public holidays.

 

Pligte

 

  • Identifiseer daagliks foto- en video-moontlikhede, asook nuusberigte.
  • Lewer daagliks nuuswaardige foto’s van uitstekende gehalte wat ook aan stylvoorkeure voldoen.
  • Lewer kreatiewe foto’s van uitstekende gehalte.
  • Lewer daagliks nuuswaardige en/of kreatiewe video’s van uitstekende gehalte.

 

Job Outputs

 

  • Identify photo and video opportunities, as well as news stories, on a daily basis.
  • Produce images strong in form (style) and content (newsworthiness) for publication on a daily basis.
  • Deliver creative pictures of excellent quality.
  • Deliver newsworthy and/or creative videos of excellent quality.

 

Vaardighede en bevoegdhede

 

  • Die vermoë om met gemak in ‘n digitale, multiplatform-omgewing te werk.
  • Uitstekende vaardighede wat die redigering van foto’s en video’s betref.

 

Skills and Competencies

 

  • The ability to work comfortably in a digital, multi-platform environment.
  • Excellent photo and video editing skills.

 

Kwalifikasies en ondervinding

 

  • ’n Toepaslike tersiêre kwalifikasie.
  • ’n Geldige rybewys.
  • Bewese ervaring as ‘n fotograaf binne ’n joernalistieke omgewing.

 

Qualifications and Experience

 

 • A relevant tertiary qualification.
 • A valid driver’s licence.
 • Proven experience as a photographer within a journalistic environment.

APPLY HERE